Göz Sağlık Rehberi

GLOKOM
   Glokom halk arasında göz tansiyonu olarak da bilinen, kronik (uzun süreli),çoğu zaman sinsi,görmeyi zamanla azaltan,körlüğe sebep olabilen ve en önemlisi erken hiçbir belirtisi olmayan tehlikeli ama önlenebilen bir hastalıktır.

GLOKOM OLUŞUM MEKANİZMASI
   Görme olayı oldukça kompleks bir olaydır. Göze gelen ışık gözün arka tabakasına gelir. Ağ tabakası adı verilen bu bölgede ışığı alan hücreler vardır.
Işığı alan bu hücrelerden sinyaller sinir liflerine geçer ve bu sinir lifleri birleşerek görme sinirini oluştururlar.
Gözden çıkan görme siniri, beyindeki görme merkezine ilerler. İşte glokomda hasar gören bölge sinir hücreleri, sinir lifleri ve sinir hücrelerinin beslenmesini sağlayan destek hücreleridir. Yüksek seyreden göz tansiyonu destek hücrelerini,sinir hücrelerini ve liflerini tahrip eder.Vücudumuzda hasar gördüğünde tekrar onarılmayan birkaç hücreden biride sinir hücreleridir. Dolayısıyla hasar olduğunda bu sinir liflerinin olduğu alanlarda lokalize görme kaybı ortaya çıkar. Hasarlı alanlar arttıkça görme kaybı da artar ve tedavi edilmezse körlüğe kadar ilerler.

GÖZ İÇİ BASINCININ ANLAMI VE ÖNEMİ
   Gözün içinde ön ve arka kamara adı verilen 2 boşluk vardır. Bu iki boşluğun içinde “hümor aköz” adında bir sıvı bulunur.Bu sıvı gözün şeklinin korunmasında, lensin ve korneanın beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Göz içi basıncı ya da göz tansiyonu normal seviyelerde olmak kaydıyla bir gerekliliktir ve hastalık değildir.

NORMAL GÖZ İÇİ BASINCI
   Normal göz içi basıncı 9 ile 21 mmHg arasında olup ortalama 17mmHg’dır. Glokom hastalığı ise göz tansiyonunun görme sinirlerini bozacak kadar yükselmesi durumudur.
Ancak göz tansiyonu 9 mmHg’nın altında veya 21 mmHg’ nın üstünde olduğu bazı bireyler sağlıklı olabilir. Bunun tam terside olabilir. Yani kişinin göz tansiyonu 9 mmHg ile 21mmHg arasında olduğu halde glokom olabilir. Yani normal kabul edilen sınırlar içindeki bir göz tansiyonu değeri bazı kişilerde görme siniri hasarı yapabilir.
Bu nedenle kişilerin muhakkak göz doktorlarınca düzenli olarak kontrol edilmesi gereklidir.
GLOKOMDA RİSK FAKTÖRLERİ
   Bu bölümde; kimlerde glokom hastalığı riski diğer insanlara göre fazladır sorusuna yanıt arayacağız.
-Yükselmiş göz içi basıncı olan kişilerde glokom hastalığı görülme oranı normal göz içi basıncı olanlara göre daha fazladır
-Yaş arttıkça glokom hastalığına yakalanma oranı da artmaktadır.Bunun sebebi göz içi basınç artışına yaşlıların sinir liflerinin daha duyarlı olmasıdır.
-Aile öyküsü; ailesinde glokom hastalığı olan kişilerde göz tansiyonu olma olasılığı olmayanlara göre oldukça fazladır. Dolayısıyla bu kişilerin mutlaka düzenli olarak glokom için muayene olmaları gerekmektedir.
-Irk faktörüde belirleyici olabilir. Afrikalı kişilerde göz içi basıncı daha yüksek seyredebilir. Normal göz içi basıncına rağmen glokom hastası olma oranı Japonlarda daha fazladır.
-Cinsiyet; kadınlarda glokom hastalığı erkeklere göre daha fazladır.
-Miyopi; miyopi hastalığı olanlarda glokom hastalığı, hiçbir kusru olmayanlara ve hipermetroplara göre daha fazladır.
-Dolaşım problemleri; gözün kan dolaşımında aksaklıkların göz içi basıncına duyarlılığı arttırdığı ve düşük göz içi basınçlarında bile glokom hastalığına yol açabileceği ortaya çıkmıştır. Dolaşım problemlerinin en sık sebebi kan damarlarındaki düzensizlik ve arteriosklerozdur(damar sertliği)
-Kan basıncı; düşük kan basıncı gözün kan dolaşımını azaltarak görme sinirinin beslenmesini bozabilir ve göz içi basıncına duyarlılık artar.
Sistemik hastalıklar; diabetes mellitus(şeker hastalığı)olanlarda glokom hastalığı daha fazla görülür.

GLOKOMDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
1.Göz damlaları başlangıç seçeneğidir. Her hastanın özelliğine göre çeşitli damlalar kullanılmasından ve ciddi yan etkileri olduğundan ötürü mutlaka doktor kontrolunde kullanılmalıdır.
2.Cerrahi tedavi damlalara rağmen eğer göz tansiyonu hala yüksek ve görme alanı kaybı giderek artıyor ise cerrahi kaçınılmazdır.
3.Kriyoterapi, YAG laser siklodestruksiyon ve diod laser siklofotokoagülasyon;
görme düzeyi iyice azalmış kişilere ağrıyı azaltmak için yapılan tedavi seçeneğidir.

GLOKOMDAN KORUNMA
   Glokomun görülme sıklığı 40 yaşından sonra artar. Hiçbir şikayetiniz olmazsa bile 40 yaşından sonra düzenli göz muayenesi olmak gereklidir. Glokomdan korunma ancak düzenli göz muayeneleriyle mümkündür.
Bu kontrollerde görme alanı ve OCT(sinir lifi tabakası filmi) filmleriyle hastalığın evresi ve ilerleme derecesi kontrol edilir ve tedavi düzenlenir.
 

    

Bu site, görme engellilerin kullanımına uygun tasarlanmıştır

    ©2010 T.C Sağlık Bakanlığı Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi